Plutonier adjutant principal Cătălin-Florin Rață

Cu prilejul unei ceremonii de plecare în teatrul de operații din Afganistan a unui batalion de infanterie, până la sosirea oficialităților, am participat la întâlnire camaraderească între militari unde, firesc, temele predilecte de discuție au fost fapte și situații din trecutul comun, amintiri care de obicei stârnesc zâmbete și voie bună. La o cotitură a dialogului, s-a adus vorba de plutonierul adjutant principal Cătălin-Florin Rață și de influența pozitivă pe care o aduce acest militar de ani buni în rândurile personalului diviziei. Și nu numai. În discuție a intervenit un maistru militar, coleg de o calitate umană deosebită, el însuși o imagine a profesionalismului pentru instituția armatei. Își amintea că, în 2006, a candidat pentru ocuparea unei funcții care la vremea respectivă purta numele de consilier al comandantului Corpului 4 Armată Teritorial „Mareșal Constantin Prezan” pentru problemele maiștrilor militari și subofițerilor. Practic, funcția cu cel mai înalt prestigiu din corpul de cadre al maiștrilor militari și subofițerilor din structura nivel corp de armată. În concurs se mai înscrisese un cunoscut comun, din nou, unul din topul profesional al domeniului, de altfel, un coleg care va intra, peste câteva zile, în rândul celor „O sută de nume pentru Centenar”. În concursul pentru funcția respectivă s-a înscris și Cătălin-Florin Rață care, în final, a ocupat prima poziție în clasamentul propus de comisia de selecție de atunci. Cu toții, inclusiv maistrul militar, fost concurent, am admis că alegerea a fost grea, dar corectă. Așadar, din anul 2006 cu o întrerupere în 2008, perioadă în care și-a desfășurat activitatea în domeniul relațiilor publice, plutonierul adjutant principal  Cătălin-Florin Rață a stat lângă comandanții marii unități de la Cluj-Napoca

Pregătirea militară a lui Cătălin-Florin Rață început la Sibiu, odată cu parcurgerea cursurilor Școlii Militare de Ofițeri de Transmisiuni, profilul subofițeri, pe care a absolvit-o în anul 1987. A continuat cu multe zeci de perioade de perfecționări în țară și străinătate. Cele mai multe dintre cursuri le-a urmat în Statele Unite ale Americii unde s-a specializat în leadership, antiterorism și contraterorism, operații în sprijinul păcii, cyber-defence, protecția forței, managementul crizei etc. Pe linie civilă, este absolvent al specializării asistență socială al Facultății de Științe Aplicate a Universității „Avram Iancu” (2008) și al masterului în „Managementul organizațional și al resurselor umane” al Facultății de Sociologie-psihologie a Universității „Spiru Haret” (2010).

A urcat diferite trepte ale ierarhiei militare de subofițer, începând cu funcția de ajutor comandant de pluton, apoi comandant pluton, șef centru de transmisiuni la compania de transmisiuni, ajutor organizare punct comandă, șef autostație radio, subofițer tehnic, subofițer de stat major. De-a lungul timpului a participat la numeroase exerciții multinaționale și la o misiune în teatrul de operații din Afganistan (2012). I-au fost conferite zeci de medalii și alte distincții miliare, deopotrivă de către autoritățile militare românești, precum și ale celor din diferite țări NATO. Este autor de manual militar în domeniul cosilierii comandanților în probleme specifice maiștrilor militari și subofițerilor. A fost și este preocupat de identificarea acelor modalități de pregătire care să conducă permanent la îmbunătățirea procesului de instrucție și, implicit, la ridicarea nivelului profesional al militarilor de la nivelele de execuție. În acest sens, putem spune că plutonierul adjutant principal Cătălin-Florin Rață este un aplicant al teoriei „competiția naște performanță” și, ca urmare, organizatorul și sufletul unor platforme concurențiale camaraderești între structuri militare similare. De exemplu, anul acesta, Armata României a numărat cea de-a zecea ediție anuală a competiției „Subofițerul/Soldatul anului”, competiție pornită la Cluj-Napoca  la inițiativa comună a comandantului marii unități din acea vreme, general de brigadă Dumitru Scarlat, și a acestui activ subofițer. Scopul întrecerii profesionale este de a-i identifica pe acei profesioniști ai armelor cu cele mai bune rezultate pe competențele principale ale profesiei de militar. În aceeași idee, au trecut doar câteva luni de când, tot comanda marii unități de la Cluj, constituită din general de brigadă Virgil-Ovidiu Pop și plutonierul adjutant principal Cătălin-Florin Rață, a fost cea care a pus bazele unei noi întreceri aplicativ-militare. Astfel, la Zalău, a debutat concursul intitulat „Cea mai bună grupă de infanterie”. Activitatea  a reprezentat o nouă abordare de pregătire a militarilor. „Concursul, derulat de la nivelul ierarhic al batalioanelor în sus (regiment, brigadă, divizie, categorie de forțe), urmărește ridicarea standardelor de competență și generalizarea acestora în rânduri cât mai largi din structura de personal a subofițerilor și maiștrilor militari, respectiv a soldaților (gradaților) profesioniști” declara promotorul întrecerii, subofițerul de comandă al Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. A fost intrarea firească pe următorul nivel al instrucției prin competiție despre care, spunea plutonierul adjutant principal Cătălin-Florin Rață, s-a urmărit „realizarea și menținerea unei forțe profesioniste, cu lideri și luptători riguros instruiți care să facă față provocărilor câmpului de luptă modern”.

Colegul nostru, plutonierul adjutant principal Cătălin-Florin Rață, este căsătorit și are un copil.

 

Thumbnail Image Table
Pages:     1