Colonel Ștefan Toader

Unii vorbesc despre unitățile Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania” ce are comandamentul la Șimleu Silvaniei ca despre adevărate „școli” ale acestei arme. Spații de lucru în care s-au format și se formează nu doar profesioniști ai armamentului greu ci, mai ales, centre de pregătire care au dat și dau armatei române lideri militari importanți și vizionari. Și contrar zgomotoaselor tunuri, obuziere și altor ansambluri de armament care aruncă la distanță proiectile nimicitoare, oamenii care le deservesc, între virtuți, poartă la loc de cinste modestia și discreția, interferând fără emfaza altor specialități militare în spectacolul vieții din jurul lor. Un exponent al „școlii de artilerie de la Șimleu” este și fostul comandantul al regimentului, colonel Ștefan Toader, care, în cei aproape zece ani ai mandatului său de lider al marii unități a instituit performanța ca singur indicator acceptabil pentru structura „sprijinului prin foc” al Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Meseria de artilerist înseamnă, pentru militarul Ștefan Toader, pe de o parte, urmărirea constantă a „rigurozității, preciziei și tenacității” într-un număr cât mai mare de trageri executate și, pe de alta, „un specialist cu o viziune sistemică, integratoare”. Recunoașterea formală a expertizei nu a întârziat să apară. La conferința internațională a artileriei care a avut loc în Polonia, în anul 2016, Armata Română a fost reprezentată de colonelul Ștefan Toader. În continuare, doctrinar și operațional, colonelul Ștefan Toader rămâne o sursă inepuizabilă de cunoștințe și idei, cu atât mai valoroasă în actualul context al alinierilor de paradigmă a defensivei naționale. Comandantului de regiment Ștefan Toader, în anul 2012, când Armata României urma să participe, pentru prima dată, cu o unitate de sprijin de luptă în teatrul de operații din Afganistan, i-a revenit sarcina de-a organiza Echipa Operațională de Consiliere și Legătură Tip Sprijin Luptă care avea ca misiune principală consilierea personalului unui batalion de artilerie afgan. O sarcină îndeplinită cu succes care a adus după sine provocări profesionale similare, pregătirea altor misiuni internaționale în Afganistan și Bosnia-Herțegovina. Între liderii militari întâlnim personalități cărora gradele și funcțiile nu sunt decât completări firești ale unei staturi profesionale și umane. Între aceste personalități, o poziție distinctă este ocupată de Ștefan Toader.

Ștefan Toader a îmbrăcat haina militară acum 37 de ani, odată cu intrarea la Liceul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. A continuat studiile militare la Școala de Ofițeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă” din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1988. Viața profesională de până curând a fost strict legată de arma sa de bază, trecând prin toate etapele carierei militare de la comandant de pluton artilerie la cea de comandant de regiment de artilerie. Funcția îndeplinită, la această dată, este de locțiitor al șefului de stat major pentru operații din comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Pentru modul în care a slujit Armata României până acum, ofițerului Ștefan Toader i-au fost conferite de către conducerea instituției militare diferite ordine și medalii.

 

Thumbnail Image Table
Pages:     1