O sută de oameni pentru Centenar. Divizia 4 Infanterie „Gemina

 

 

 

 

 

Prezentare generală – partea I

1. Unul dintre punctele tari ale armatei noastre este personalul instituției ca atare. Sunt multe argumente care vin și susțin această afirmație. De exemplu, aproximativ 40.000 de militari au experiența profesională a teatrelor de operații, inclusiv în misiuni de tip combat. Între aceștia, numărăm militari care au ajuns să aibă în palmaresul propriu și 7 misiuni în zone de conflict. Totodată, cei mai mulți dintre colegii militari au participat la exerciții naționale – în țară – și multinaționale – în țară și străinătate – în context operațional întrunit (exerciții comune ale forțelor terestre, aeriene, navale, speciale etc.). Între cei mulți cu expertiză, militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina” își au locul lor foarte bine circumscris.

2. Suntem, în anul 2018, la o sută de ani de la momentul Unirii tuturor românilor într-un singur stat. Manifestările comemorative periodice ale evenimentelor istorice, dar și alte tipuri de manifestări inițiate în acest context alcomemorării, cum ar fi cele culturale sau sportive inițiate și derulate în acest an, sunt dedicate acestei rememorări istorice, cu valoare de constituire și afirmare în mod plenar a ființei naționale. În acest sens, și noi, militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, venim alături de autoritățile publice cu partea de contribuție la evenimentele prilejuite de sărbătorea Centenarului astfel încât acestea să primească valențe patriotice suplimentare și sobrietatea uniformei militare. Pe de altă parte, pentru unele dintre evenimentele din acest an, cei care semnează pentru organizare și desfășurare sunt exclusiv camarazii noștri din jumătatea de nord a țării.

3. În seria de manifestări propuse de militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina” pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri se numără și proiectul „O sută de oameni pentru Centenar. Divizia 4 Infanterie Gemina”. Evenimentul va începe în 15 august (data când se aniversează înființarea „Armatei a 4-a de Nord” – 15 august 1916 –, predecesoarea originară a marii unități ce are comandamentul la Cluj-Napoca) și se va derula timp de o sută de zile, până în preajma zilei de 1 Decembrie 2018, prin prezentarea cotidiană a unor elemente biografice ale câte unui camarad din unitățile militare din compunerea diviziei. Vor fi o sută de colegi cărora, în spiritul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, le afișăm public respectul nostru și despre care afirmăm că sunt meritorii cetățeni ai României de azi.

Prezentare generală – partea a II-a

1. Un fost comandant al Diviziei 4 Infanterie „Gemina” care făcea parte din comisiile de selecție pentru promovarea pe funcții a personalului din subordine sublinia că, în ciuda dificultăților legate de similaritatea de background a unor candidați și, uneori, chiar a unor afinități personale nejuridice aleatoare dintre candidați și membrii comisiilor, decizia trebuia luată potrivit algoritmului legal, în favoarea unora și detrimentul altora, numai în funcție de interesul instituției. Punct. Dacă cei neselectați erau prea emoționali în manifestări și nu acceptau faptul că, deocamdată, nu au fost ei cei aleși, exista chiar riscul ruperii unor amiciții vechi, construite în timp. În cazul lor, spunea fostul comandant, se confirma definitiv că alegerea făcută a fost cea corectă.

2. Într-o unitate militară care beneficiază de un corp de cadre cu un parcurs profesional de excepție, unui comandant – în lipsa unor precizări clare – îi va fi dificil să numească pe unul sau doar pe câțiva dintre subordonații săi ca fiind reprezentativi pentru unitatea sa. În fapt, pentru că o entitate militară este structural construită din elemente care se susțin reciproc, succesul unui element și, implicit al unității, nerealizându-se fără contribuția de succes a celorlalte elemente. Evident, și la o astfel de sarcină, comandantul va lua o decizie. Punct. Este atributul său. O decizie pe care toți subordonații săi o vor aprecia ca fiind cea mai potrivită.

3. Evident, în proiectul „O sută de oameni pentru Centenar. Divizia 4 Infanterie Gemina” nu s-a pus problema selectării unor subordonați similar procesului atât de important al competiției atât de des întâlnită în carierele profesionale ale unor militari. Însă admitem, criteriile pe care le-am transmis comandanților pentru a-și desemna subordonații care să facă parte din elita celor o sută de propuneri pentru Centenar au avut o claritate îndoilenică. Comandanții, sfătuiți de echipele de sprijin decizional, și-au nominalizat pe acei subordonați având ca algoritm de selecție în cadrul proiectului o singură regulă: oricare dintre militarii și reprezentanții personalului civil din Divizia 4 Infanterie „Gemina” – de la soldat la general (și personal civil contractual) – poate face parte dintre cei menționați, în măsura în care prin prestația profesională, ținuta morală, prin performanțele artistice sau sportive sau prin orice alt merit îi plasează între militarii/cetățenii de marcă ai diviziei noastre.

Prezentare generală – partea a III-a

1. Așadar, în vederea promovării în spațiul public a activităților camarazilor noștri în contextul marcării Centenarului Marii Uniri, proiectul „O sută de oameni pentru Centenar. Divizia 4 Infanterie Gemina” are drept scop identificarea și menționarea publică a unui număr de o sută de militari, dar și din rândurile personalului civil care fac sau au făcut parte din efectivele structurii ce azi (2018) poartă numele Divizia 4 Infanterie „Gemina”. Demers aparent simplu având în vedere bogăția de resurse ce le oferă unitățile militare dispuse în jumătatea de nord a țării. Aparent.

2. Între ideile inițiale ale proiectului s-a numărat și aceea a evocării unor personalități istorice ale structurii militare care, în anul de grație 2018, ziua 15-a lunii august, va numără 102 ani de existență. Personalitățile respective urmau să fe intercalate în lista celor o sută de propuneri, astfel încât în „Albumul de Onoare” planificat spre editare la finalul activității să se evoce fapte ale unor oameni din parcursul temporal al entității militare care au contribuit la scrierea marilor  momente istorice naționale din ultima sută de ani. Însă aceste personalități sunt deja, mai mult sau mai puțin, așezate indestructibil în paginile cronicii militare românești. Unele sunt cunoscute, pe bună dreptate, prin volumele publicate având ca temă anvergura lor profesioanală și personală. În plus, periodic, amintirea numelor și faptelor lor se face prin ceremonii de comemorare, simpozioane științifice, publicarea de noi cărți de memorialistică etc. Prin urmare, am reconsiderat ideea de start și am gândit-o, ulterior, ca o manifestare de respect a colectivului diviziei față de oamenii prezentului, cei mai mulți încă activi ai sistemului militar (fie în rândurile diviziei, fie promovați la eșaloane militare superioare), alții în rezervă și câțiva, de curând, intrați în oastea cerului.

3. Deși ne-am așteptat, personalul unităților și marilor unități din compunerea Diviziei 4 Infanerie „Gemina” a avansat un set de propuneri care a depășit semnificativ numărul de o sută necesar derulării proiectului, astfel încât va exista un proces nedrept de ajustare a listei finale. Pe de parte, unități din elita structurii militare clujene și, implicit, a Armatei României, care au un număr considerabil de profesioniști execepționali ai domeniului militar au fost văduvite de șansa de a trimite toate propunerile, în primul rând datorită nevoii de discreție căreia, firesc, trebuie să-i răspundă. Procesul întocmirii finale a listei celor o sută de propuneri pentru Centenarul Marii Uniri este în plină desfășurare, în acest moment nefiind cunoscut de nimeni.

Final: așadar, vă invităm ca, începând cu data de 15 august, timp de o sută de zile, să ne fiți partener pe drumul cunoașterii colegilor noștri exemplari, modele de urmat pentru camarazi și societate.

Biroul Informare și relații publice